Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przegląd Musztry Klas Mundurowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd Musztry Klas Mundurowych

W dniu 24 kwietnia br. w koszarach Batalionu Reprezentacyjnego WP w Warszawie został przeprowadzony po raz pierwszy wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Organizatorem Przeglądu był Mazowiecki Kurator Oświaty przy współpracy merytorycznej Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

W dniu 24 kwietnia br. w koszarach Batalionu Reprezentacyjnego WP w Warszawie został przeprowadzony po raz pierwszy wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Organizatorem Przeglądu był Mazowiecki Kurator Oświaty przy współpracy merytorycznej Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

W zawodach udział wzięło 6 drużyn z klas mundurowych mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych, które realizują innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej. Zespoły składały się z 13 uczniów (12 + 1 prowadzący).

Ocenie podlegały dwie konkurencje:

1. „PROGRAM OBOWIĄZKOWY” – Konkurencja polegała na wykonaniu przez zespół zestawu 10 zadań obejmujących podstawowe   umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP (elementy musztry pojedynczego żołnierza i musztry drużyny).
2. „PROGRAM DOWOLNY” – Konkurencja polegała na wykonaniu 5-minutowego pokazu opartego o zakres musztry paradnej.

Zespoły oceniane były przez Komisję sędziowską, której przewodniczył Zdzisław Młodziejewski Pełnomocnik MKO ds. obronnych.

Wyniki Przeglądu:

I miejsce –   Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
II miejsce –  Zakład Doskonalenia Zawodowego – Szkoły w Radomiu
III miejsce – LXXXVIII LO w Zespole Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie
IV miejsca – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach,
                       Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy,
                       Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu.

Puchary i dyplomy wręczała Pani Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Pan ppłk Leszek Szcześniak Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP.

Dodatkową atrakcją dla młodzieży był profesjonalny pokaz musztry paradnej, jaki zaprezentowali żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.


Metryczka

25.04.2014
Data publikacji 25.04.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry