Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

X Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

X Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna

Działania podejmowane przez instytucje oświatowe w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich stanowiły jeden z głównych tematów X Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej, zorganizowanej w ramach jubileuszu 95-lecia Służby Więziennej. W spotkaniu (31 marca) uczestniczył Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Analiza stanu polskiego więziennictwa oraz prezentacja obszarów działań instytucji oświatowych i  administracji rządowej w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich stanowiły główną tematykę X Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej pn. „95-lecie Służby Więziennej a działania prewencyjne przed przestępczością”, która odbyła się w dniu 31 marca w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Stanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser SAC Biskup Warszawsko-Praski, Marian Cichosz Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konferencja adresowana była m.in. do dyrektorów i przedstawicieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zakładów poprawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych.

Organizatorem konferencji był Dyrektor Generalny Służby Więziennej, przy współudziale: Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, Rektora „Pedagogium” Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Józefa Piłsudskiego, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora LO im. Piotra Skargi w Grójcu.

Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów jubileuszu 95-lecia Służby Więziennej.
 

Metryczka

31.03.2014
Data publikacji 31.03.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry