Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Język to Twój Paszport. Ucz się języków! - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Język to Twój Paszport. Ucz się języków!

Głównym celem konferencji pt.: „Język to Twój Paszport. Ucz się języków!” (25 marca) było przedstawienie praktycznych wskazówek i narzędzi sprzyjających budowaniu motywacji uczniów do nauki języków obcych.

25 marca w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pt.; „Język to Twój Paszport. Ucz się języków!”.

Głównym celem spotkania było przedstawienie praktycznych wskazówek i narzędzi sprzyjających budowaniu motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz omówienie metod pracy z uczniem zdolnym.

Sympozjum skierowane było do dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli: organów prowadzących, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. W konferencji uczestniczył Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Spotkanie przygotowane zostało w ramach projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”.

Metryczka

25.03.2014
Data publikacji 25.03.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry