Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiana Zarządzenia Nr 6 w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana Zarządzenia Nr 6 w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Zmiana Zarządzenia Nr 6 w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Uprzejmie informuję, że w zakładce Rekrutacja zostało opublikowane Zarządzenie Nr 10 zmieniające Zarządzenie Nr 6 w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
Załącznik Nr 4 („Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla gimnazjalistów organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły”) do ww. Zarządzenia zostanie opublikowany do 28 lutego 2014 roku.

                                                                                                                                   Katarzyna Góralska
                                                                                                                                                     /-/
                                                                                                                          Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

24.02.2014
Data publikacji 24.02.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry