Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty”

17 lutego 2014 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty”, którego celem było zaprezentowanie raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji”.

17 lutego 2014 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty”, którego celem było zaprezentowanie raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji”. Raport przedstawia wyniki badań prowadzonych w latach 2011 – 2013 w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.

„Celem przeprowadzonych w Biurze RPO badań było sprawdzenie, czy w stosunku do cudzoziemców przebywających na terytorium Polski konstytucyjne prawo do nauki jest w sposób należyty i efektywny realizowane. Poczynione w trakcie tych badań ustalenia,
a także wynikające z tych ustaleń wnioski i rekomendacje, przedstawione zostały w niniejszym Raporcie. Ufam, że okaże się on pomocny w lepszym kształtowaniu polskiego systemu oświaty i przyczyni się do otwarcie tego systemu na nieuchronne, ale często pozytywne dla naszego kraju, zjawisko migracji (…)” napisała we wstępie do Raportu Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich.

W seminarium wziął udział Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z pracownikami urzędu, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, przedstawiciel Straży Granicznej. Ważnymi uczestnikami spotkania byli także dyrektorzy szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, prezentujący praktyczne rozwiązania w zakresie edukacji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 

Metryczka

18.02.2014
Data publikacji 18.02.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry