Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZUS zaprasza na lekcje - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZUS zaprasza na lekcje

Po udanym, pierwszym etapie pilotażu projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” na Mazowszu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza chętnych nauczycieli do drugiej już ogólnopolskiej fazy pilotażu.

Po udanym, pierwszym etapie pilotażu projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” na Mazowszu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza chętnych nauczycieli do drugiej już ogólnopolskiej fazy pilotażu.„Lekcje z ZUS” to opracowany przez ZUS, przy współpracy metodyka nauczania, projekt edukacyjny z zakresu ubezpieczeń społecznych, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest budowa świadomości młodego pokolenia Polaków w materii obowiązującego w Polsce systemu zabezpieczenia społecznego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z tematyką tą dzisiejsza młodzież w swoim dorosłym życiu będzie stykać się na co dzień, tak jako pracownik, jak i pracodawca.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech zajęć obejmujących tematykę:

- kształtowania się polskiego systemu ubezpieczeń społecznych i jego obecnego kształtu,
- rodzajów ubezpieczeń i przysługujących z nich świadczeń,
- zasad funkcjonowania systemu emerytalnego,
- rejestracji firmy i obowiązków przedsiębiorcy w aspekcie ubezpieczeń społecznych.

Projekt pilotażowo został już przeprowadzony na Mazowszu wśród ponad 400 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z: Płocka, Radomia i Siedlec. Zebrał bardzo pozytywne opinie – zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów. Uczestnicy pilotażu podkreślali jego praktyczny wymiar i zasadność wprowadzenia do programu nauczania.

Po niewielkiej korekcie materiałów dydaktycznych, która była następstwem sugestii nauczycieli uczestniczących w pilotażu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystępuje do drugiego, ogólnopolskiego już etapu projektu, który rozpocznie się w pierwszej połowie marca. W jego ramach, do zainteresowanych szkół dostarczone zostaną materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć: zeszyt nauczyciela i zeszyt ucznia. Ponadto nauczyciele będą mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach realizowanych przez ZUS. Zgłoszenia prosimy składać do 7 marca 2014 r. na adres mailowy: edukacja@zus.pl. Z racji pilotażowego charakteru przedsięwzięcia, liczba szkół mogących wziąć udział w pilotażu jest ograniczona.

Metryczka

12.02.2014
Data publikacji 12.02.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
ZUS
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry