Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczeństwo podczas ferii - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo podczas ferii

Przygotowanie uczniów do reakcji na trudne sytuacje, które mogą ich spotkać podczas aktywności na lodzie, było głównym celem konferencji „Wpływamy na bezpieczeństwo zimą”. Spotkanie odbyło się 31 stycznia w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem Konferencji był Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak przy współudziale Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej.

Przygotowanie uczniów do reakcji na trudne sytuacje, które mogą ich spotkać podczas aktywności na lodzie, było głównym celem konferencji „Wpływamy na bezpieczeństwo zimą”. Spotkanie odbyło się 31 stycznia w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem Konferencji był Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak przy współudziale Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z Rokiem Szkoły w Ruchu Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zachęcał uczestników spotkania do zwiększenia aktywności fizycznej przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych.

W konferencji uczestniczyła młodzież z województw mazowieckiego i wielkopolskiego. Podczas spotkania przedstawiciele Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentowali uczniom sprzęt asekuracyjny, ratunkowy oraz ratowniczy. Młodzi ludzie mieli okazję wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach z technik samoratowania.

„Bezpieczeństwo jest najważniejszą potrzebą zarówno młodych ludzi jak i osób dorosłych, dlatego tematyka ta powinna być poruszana w każdej szkole i w każdej klasie” – podkreśliła Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Program „Wpływamy na bezpieczeństwo zimą' jest inicjatywą ogólnopolską. Przedsięwzięcie, przygotowane i prowadzone przez Grupę Specjalną Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej, ma na celu promowanie bezpiecznego przebywania na akwenach śródlądowych w okresie zimowym. Program prowadzony jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
 

Metryczka

31.01.2014
Data publikacji 31.01.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry