Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przegląd Małych Form Filmowych „Świadomi Wyboru” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd Małych Form Filmowych „Świadomi Wyboru”

Podsumowano pierwszą edycję Przeglądu Małych Form Filmowych „Świadomi Wyboru”. Konkurs był skierowany do młodzieży z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek szkolno - wychowawczych z terenu Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Finał konkursu odbył się 28 stycznia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Podsumowano pierwszą edycję Przeglądu Małych Form Filmowych „Świadomi Wyboru”. Konkurs był skierowany do młodzieży z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek szkolno - wychowawczych z terenu Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Finał konkursu odbył się 28 stycznia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Na uroczystości podsumowującej konkurs wśród gości obecni byli m.in. Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz insp. Dariusz Pergoł Zastępca Komendanta Stołecznego Policji.

„Wyjątkową siłą tego konkursu jest fakt, iż to właśnie młodzi ludzie mówią swoim rówieśnikom o wyborze wartości w życiu”
- powiedział Kurator Semik.

Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do stworzenia autorskich filmów, spotów, reportaży, wideoklipów, a przez to podniesienie świadomości uczniów o zagrożeniach oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Materiały filmowe realizowane w ramach konkursu dotyczyły jednego z wybranych bloków tematycznych: uzależnienia, agresja rówieśnicza, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Do konkursu nadesłano ogółem 20 prac. Główną nagrodę otrzymał projekt uczniów z Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. Organizatorem konkursu była Komenda Stołeczna Policji przy współudziale Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Metryczka

28.01.2014
Data publikacji 28.01.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry