Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Noworoczne spotkanie z samorządowcami w radomskiej delegaturze - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Noworoczne spotkanie z samorządowcami w radomskiej delegaturze

Z inicjatywy Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie już po raz szósty odbyło się (23 stycznia) coroczne spotkanie noworoczne samorządowców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli i pracowników Kuratorium.

Z inicjatywy Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie już po raz szósty odbyło się (23 stycznia) coroczne spotkanie noworoczne samorządowców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli i pracowników kuratorium.

Spotkanie, w którym uczestniczył m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Biskup Radomski Henryk Tomasik, przebiegało pod hasłem włączania i integracji z niepełnosprawnymi. Było także okazją do przedstawienia osiągnięć szkół m.in. na polu pracy z uczniem niepełnosprawnym. Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Radomiu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu. Młodzież z dwóch radomskich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego zaprezentowała natomiast zdolności kulinarne.

Spotkanie służyło upowszechnieniu dobrych praktyk w ramach pracy z uczniem niepełnosprawnym.


 

Metryczka

28.01.2014
Data publikacji 28.01.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Sokołowska, Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry