Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Patronaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2013 roku - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Patronaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2013 roku

Ponad 200 przedsięwzięć edukacyjno – oświatowych w roku 2013 zostało wspartych patronatem lub rekomendacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przedsięwzięcia były realizowane w różnorodnej formie: konkursów dla dzieci i młodzieży, projektów skierowanych do nauczycieli i rodziców oraz uroczystości jubileuszowych. Wiązały się m.in. z doskonaleniem wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli, promowaniem innowacyjnych rozwiązań oświatowych i dobrych praktyk.

Ponad 200 przedsięwzięć edukacyjno – oświatowych w roku 2013 zostało wspartych patronatem lub rekomendacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przedsięwzięcia były realizowane w różnorodnej formie: konkursów dla dzieci i młodzieży, projektów skierowanych do nauczycieli i rodziców oraz uroczystości jubileuszowych. Wiązały się m.in. z doskonaleniem wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli, promowaniem innowacyjnych rozwiązań oświatowych i dobrych praktyk.


W ubiegłym roku Mazowiecki Kurator Oświaty objął patronatem 216 przedsięwzięć edukacyjno – oświatowych, o 18 więcej niż w roku 2012 (szczegółowe informacje w tabeli).

Najwięcej patronatów zostało udzielonych inicjatywom o zasięgu lokalnym (gminy, powiaty) – 132. Patronatów udzielono też przedsięwzięciom o zasięgu wojewódzkim - 47, ogólnopolskim - 35 oraz międzynarodowym - 2. Głównymi podmiotami, które występowały o przyznanie honorowego patronatu, były szkoły i placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, instytucje edukacyjne oraz organizacje pozarządowe.

Zakres tematyczny przedsięwzięć był bardzo zróżnicowany. Przede wszystkim były to inicjatywy skierowane do uczniów, które miały charakter konkursów i turniejów, dotyczących najczęściej nauk ścisłych, doskonalenia umiejętności językowych i zawodowych, upowszechniania wiedzy historycznej oraz rozwijania zdolności artystycznych. Mazowiecki Kurator Oświaty patronował również przedsięwzięciom promującym aktywność fizyczną wśród uczniów.
 
Honorowym patronatem Kuratora, w roku ubiegłym, zostały objęte również przedsięwzięcia skierowane do nauczycieli i kadry oświatowej, realizowane poprzez m. in. konferencje szkoleniowe, warsztaty, programy edukacyjno – profilaktyczne, których tematyka dotyczyła w szczególności podnoszenia standardów nauczania, obniżenia obowiązku wieku szkolnego, bezpieczeństwa uczniów w placówkach edukacyjnych, profilaktyki przeciwdziałania niebezpiecznych zachowań i uzależnień wśród młodzieży.

Pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyło się też wiele inauguracji i jubileuszy związanym z funkcjonowaniem placówek oświatowych w województwie mazowieckim.

Podmiot ubiegający się o otrzymanie patronatu/rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty powinien złożyć wniosek i inne wymagane dokumenty do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie patronatu/rekomendacji w szczególności brany jest pod uwagę edukacyjny charakter przedsięwzięcia, niekomercyjność inicjatywy, merytoryczne przygotowanie dokumentacji oraz kompletność i terminowość przedkładanego wniosku.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z uzyskaniem honorowego patronatu/rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty dostępne są na stronie internetowej www.kuratorium.waw.pl w zakładce patronaty i rekomendacje.

 
Liczba wniosków o przyznanie patronatu/rekomendacji:
2012 rok 2013 rok
pozytywnie rozpatrzonych, w tym: 198 216
- patronaty
         - rekomendacje
195 213
3 3
negatywnie rozpatrzonych, w tym: 41 61
- patronaty
          - rekomendacje
36 59
5 2
Ogółem
239 277

Metryczka

22.01.2014
Data publikacji 22.01.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry