Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”- inauguracja programu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”- inauguracja programu

Zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa to główny cel programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 21 stycznia w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa to główny cel programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Konferencja inaugurująca kampanię społeczną odbyła się 21 stycznia w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wśród gości obecni byli m.in. Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty, Mariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Marek Świszcz Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Dorota Żyro Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

„Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom jest jednym z podstawowych zadań szkoły. Dlatego chciałbym Państwa prosić o zwrócenie szczególnej uwagi na pracę z młodymi ludźmi, która uświadomi im jak ważne jest dla nas ich bezpieczeństwo i jak wiele zależy od nich samych” – powiedział Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedstawione podczas konferencji prezentacje dotyczyły m.in. obowiązków przedstawicieli oświaty w ramach procedury 'Niebieskiej Karty', bezpieczeństwa w Sieci, zaburzeń odżywiania oraz praktycznych przykładów działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły.

Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli, psychologów, pedagogów przedszkoli, szkół i placówek, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki.

Program „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” realizowany jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Spotkanie (21 stycznia) zainaugurowało cykl konferencji regionalnych oraz debat panelowych w szkołach województwa mazowieckiego poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży w rodzinie oraz w szkole. W ramach programu planowana jest również publikacja podsumowująca projekt zawierająca m.in. przykłady dobrych praktyk.


Materiały pokonferencyjne wkrótce zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Metryczka

21.01.2014
Data publikacji 21.01.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry