Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

2014 - Rok Jana Karskiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

2014 - Rok Jana Karskiego

6 grudnia 2013 roku Sejm RP uchwalił 2014 rok Rokiem Jana Karskiego. W 2014 roku przypada 100. rocznica urodzin Jana Karskiego – emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, autora raportów z okupowanej Polski, kawalera Orderu Orła Białego oraz honorowego obywatela Izraela.

6 grudnia 2013 roku Sejm RP uchwalił 2014 rok Rokiem Jana Karskiego. W 2014 roku przypada 100. rocznica urodzin Jana Karskiego – emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, autora raportów z okupowanej Polski, kawalera Orderu Orła Białego oraz honorowego obywatela Izraela.

W ramach uroczystych obchodów Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego planuje organizację i udział w szeregu inicjatyw w Polsce i poza jej granicami. Partnerem strategicznym Fundacji jest Muzeum Historii Polski, realizujące program „Jan Karski. Niedokończona Misja”. Fundacja współpracuje i cieszy się wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Główne inicjatywy Roku Jana Karskiego:

• międzynarodowa konferencja w Warszawie (listopad 2014) poświęcona historycznej roli Jana Karskiego, zmieniającej się funkcji pamięci w życiu narodów oraz pojmowaniu kwestii ludobójstwa przez społeczność międzynarodową,

• konferencja w partnerstwie z Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie w kwietniu 2014 roku oraz z Uniwersytetem Loyola w Chicago we wrześniu 2014 roku,

• wybicie serii monet poświęconych Janowi Karskiemu przez Narodowy Bank Polski,

• projekt realizowany z Polskim Instytutem Dyplomacji: „Responsibility to Protect w teorii i praktyce dyplomacji”, skierowany do młodych dyplomatów z Polski, Czech, Szwecji i Niemiec,

• Dni Karskiego w wielu miastach organizowane przez Muzeum Historii Polski.

W 2014 roku Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego planuje powołanie Programu Stypendialnego, którego patronem będzie Jan Karski. Program przeznaczony będzie dla studentów i absolwentów polskich uczelni ponadprzeciętnie zainteresowanych sprawami publicznymi oraz chcących realizować swoje cele zawodowe w Polsce zgodnie ze standardami służby publicznej uosabianymi przez Jana Karskiego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Fundacji.
 

Inicjatywy realizowane w ramach ogłoszonego przez Sejm RP roku 2014 - Rokiem Jana Karskiego:

Gra miejska 'Karski. Misja 42'

Konferencja "Jan Karski - pamięć i odpowiedzialność"
 


 

Metryczka

31.12.2013
Data publikacji 31.12.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry