Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 roku - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 roku

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in. nowy wskaźnik (wagę), którym zostaną przeliczeni uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klas pierwszych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Wprowadzenie tej wagi związane jest z wprowadzeniem ograniczenia liczby uczniów w klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych do 25 w oddziale oraz rozwojem opieki świetlicowej w szkołach podstawowych w wyniku prognozowanego zwiększenia liczby uczniów korzystających ze świetlic.

Ponadto uwzględniono:

- zmianę zasad subwencjonowania zadań związanych z nauką języków mniejszości narodowych, etnicznych bądź języka regionalnego;
- zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia o dzieci sześcioletnie, które od 1 września 2014 r. rozpoczną realizację obowiązku szkolnego;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P30 dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- modyfikację zasad ustalania wartości wskaźnika korygującego Di, polegającą na wprowadzeniu minimalnej wartości tego wskaźnika.

Podpisane 18 grudnia 2013 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Więcej na stronie MEN.

Metryczka

23.12.2013
Data publikacji 23.12.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry