Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ustawa o systemie informacji oświatowej i ustawa 'rekrutacyjna' podpisane przez Prezydenta RP - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ustawa o systemie informacji oświatowej i ustawa 'rekrutacyjna' podpisane przez Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej.

Wprowadzone w ustawie zmiany ustanawiają trzyletni okres, w którym stare i nowe SIO współpracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany te prowadzą do optymalizacji warunków, w których od 2017 r. nowy SIO stanie się wyłącznym źródłem danych do podziału środków finansowych na oświatę.

Podpisana 19 grudnia 2013 r. ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

18 grudnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał także nowelizację ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawę 'rekrutacyjną'. Jednolite, bardziej przejrzyste i korzystniejsze dla rodziców zasady rekrutacji do przedszkoli to jedna z najważniejszych zmian, którą zakłada nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Proponowane zasady rekrutacji:

- dają pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się dana placówka,
- uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi,
- definiują rodziców samotnie wychowujących dzieci,
- uwzględniają potrzeby m.in. rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

Ustawa ta to także umożliwienie gminom określenia dalszych kryteriów rekrutacji - dostosowanych do lokalnych potrzeb. Realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.

Niezależnie od wprowadzonych rozwiązań rekrutacyjnych od 2017 r. każde dziecko będzie miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej, w której każda godzina dodatkowa (ponad minimum 5 bezpłatnych godzin) będzie kosztowała nie więcej niż 1 złoty. Obecnie miejsca są przygotowane dla wszystkich 5-latków (są objęte obowiązkiem przedszkolnym). Natomiast dzięki obowiązującej od września tego roku tzw. ustawie przedszkolnej, prawo do miejsca w placówce przedszkolnej zyskają od 2015 r. wszystkie 4-latki, a od 2017 r. również 3-latki.

Oprócz obszaru rekrutacji do przedszkoli i szkół ustawa wprowadza: możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów (np. do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci). Będzie to możliwe w sytuacjach szczególnych, wyłącznie za zgodą Kuratora Oświaty.

Więcej na stronie MEN.

Metryczka

23.12.2013
Data publikacji 23.12.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry