Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

III Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w III Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w III Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Celem olimpiady jest m.in. uzupełnienie realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych procesu kształcenia w zakresie problematyki krajowego i europejskiego rynku pracy oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

Udział w olimpiadzie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat olimpiady, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej: http://www.pracownia.ckubialystok.pl/

Metryczka

20.12.2013
Data publikacji 20.12.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry