Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkanie z samorządowcami z regionu warszawskiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z samorządowcami z regionu warszawskiego

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w spotkaniu z samorządowcami regionu warszawskiego, które odbyło się 27 listopada w Ząbkach. Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego poruszono m.in. kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Przedstawiono także zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli.

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w spotkaniu z samorządowcami regionu warszawskiego, które odbyło się 27 listopada w Ząbkach. Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego poruszono m.in. kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w skład których w ramach gminnych zespołów interdyscyplinarnych wchodzą także przedstawiciele oświaty. Głównym zadaniem zespołów jest integrowanie i koordynowanie pracy różnych służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy.

 
Przedstawiono także zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli. Od września 2013 r. gminom jest przyznawana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wynosi w tym roku 414 zł na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w danej gminie, niezależnie od organu prowadzącego przedszkole. Środki mogą być wykorzystane na realizację wydatków bieżących, np. na rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych. Dotacja jest elementem szerszych zmian w ustawie o systemie oświaty, które mają na celu zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Pomoc finansowa pomoże wyrównać szanse edukacyjne dzieci wiejskich i miejskich. Zmiany w ustawie zakładają, że od września 2015 r. dzieci czteroletnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a od września 2017 r. – dzieci trzyletnie. 'Od września 2017 r. wszystkie dzieci od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach, w których opłata nie będzie przekraczała 1 zł za godzinę zajęć' - powiedział Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty (więcej informacji na temat dotacji przedszkolnej).

 

Podczas spotkania, w którym brali udział również m.in. Komendant Stołeczny Policji – Dariusz Działo, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Adam Ludwikowski, Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - Paweł Meyer poruszono także inne zagadnienia związane z: realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochroną bezdomnych zwierząt oraz z bezpieczeństwem nad wodą (więcej na ten temat na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Metryczka

27.11.2013
Data publikacji 27.11.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry