Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mity o współpracy szkoły z rodziną – debata edukacyjna - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mity o współpracy szkoły z rodziną – debata edukacyjna

Możliwości i bariery we współpracy szkoły z rodziną oraz wyzwania stojące przed współczesną szkołą w związku ze zmieniającą się rzeczywistością były głównymi tematami debaty edukacyjnej „Mity o współpracy szkoły z rodziną”, która odbyła się 26 listopada w Warszawie. W spotkaniu wziął udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Możliwości i bariery we współpracy szkoły z rodziną oraz wyzwania stojące przed współczesną szkołą w związku ze zmieniającą się rzeczywistością były głównymi tematami debaty edukacyjnej „Mity o współpracy szkoły z rodziną”, która odbyła się 26 listopada w Warszawie. W spotkaniu wziął udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Uczestnikami debaty byli m.in. Arkadiusz Walczak dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Bogusław Śliwerski przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Marek Konopczyński rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

Spotkanie skierowane było do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wychowawców wszystkich typów szkół, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz rodziców.

Debata stanowiła drugą część Tryptyku Edukacyjnego, zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, PEDAGOGIUM Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie oraz Miesięcznik 'Dyrektor Szkoły'.
 

Metryczka

26.11.2013
Data publikacji 26.11.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry