Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Siedlcach i Ostrołęce - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Siedlcach i Ostrołęce

26 listopada wręczono 40 najlepszym uczniom z Siedlec i okolicznych powiatów stypendia Prezesa Rady Ministrów. Podobna uroczystość odbyła się 22 listopada w Ostrołęce, gdzie wręczono 48 stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Mariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator Oświaty wręczył (26 listopada) 40 najlepszym uczniom z Siedlec i okolicznych powiatów stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach.

Podobne spotkanie dla najlepszych uczniów z Ostrołęki i okolic odbyło się 22 listopada w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Uroczystego wręczenia dyplomów dla 48 stypendystów dokonała Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.
 

Metryczka

26.11.2013
Data publikacji 26.11.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry