Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Profilaktyka a Ty (PaT) - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka a Ty (PaT)

Podczas Gali Finałowej w Warszawie (25 listopada) podsumowano działania PaT/E (edukacja), realizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w programie „Profilaktyka a Ty”. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

Podczas Gali Finałowej w Warszawie (25 listopada) podsumowano działania PaT/E (edukacja), realizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w programie „Profilaktyka a Ty”. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

Spotkanie skierowane było do dyrektorów szkół, wychowawców i nauczycieli, przedstawicieli związków harcerskich i wyznaniowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wzięli w nim także udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, resortu sprawiedliwości, kultury i zdrowia.

Gospodarze tegorocznych projektów w działaniu PaT/E z kuratoriów oświaty i jednostek organizacyjnych Policji otrzymali wyróżnienia, natomiast eksperci programu PaT otrzymali poradniki metodyczne dotyczące ukończonego szkolenia. Podczas Gali zaprezentowano także filmy edukacyjno-profilaktyczne.

„Profilaktyka a Ty” to inicjatywa Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program ma na celu stworzenie ogólnopolskiego młodzieżowego ruchu społecznego, przeciwstawiającego się zjawiskom patologii społecznej i tym samym promującego modę na życie wolne od uzależnień.

Działanie PaT/E skierowane jest do nauczycieli/animatorów w formie szkolenia eksperckiego. Obszar szkolenia obejmuje województwa wytypowane przez MEN w danym roku kalendarzowym. Biorą w nim udział osoby dorosłe zaangażowane w różne formy pracy z młodzieżą.

Doświadczenia w pracy z młodzieżą dowodzą, iż twórcza profilaktyka, zwłaszcza rówieśnicza, jest dużo chętniej akceptowana przez nastoletnich adresatów niż powszechnie znane metody podawcze. W prowadzonym programie PaT w jednej przestrzeni uzupełniają się wzajemnie elementy edukacji, kultury i społecznego komunikowania.

Głównymi partnerami programu PaT są m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka.
 

Metryczka

25.11.2013
Data publikacji 25.11.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry