Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkanie z samorządowcami z regionu radomskiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z samorządowcami z regionu radomskiego

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział (21 listopada) w spotkaniu z samorządowcami regionu radomskiego. W trakcie spotkania przedstawiono zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli, poruszono kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także zagadnienia związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochroną bezdomnych zwierząt oraz z bezpieczeństwem nad wodą.

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział (21 listopada) w spotkaniu z samorządowcami regionu radomskiego. W trakcie spotkania przedstawiono zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli, poruszono kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także zagadnienia związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochroną bezdomnych zwierząt oraz z bezpieczeństwem nad wodą.

Od września 2013 r. gminom jest przyznawana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wynosi w tym roku 414 zł na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w danej gminie, niezależnie od organu prowadzącego przedszkole. Środki mogą być wykorzystane na realizację wydatków bieżących, np. na rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych. Dotacja jest elementem szerszych zmian w ustawie o systemie oświaty, które mają na celu zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego (więcej informacji na temat dotacji przedszkolnej).

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego odbyło się w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Wzięli w nim udział m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Marek Świszcz, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Adam Ludwikowski i Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak.

Było to kolejne spotkanie z samorządowcami z województwa mazowieckiego, poprzednie odbyły się w Płońsku (5 listopada), Ostrołęce (14 listopada) oraz Siedlcach (19 listopada).

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 

Metryczka

21.11.2013
Data publikacji 21.11.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry