Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gala 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

21 listopada w Warszawie, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyła się uroczysta gala, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

21 listopada w Warszawie, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyła się uroczysta gala, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jubileusz 20-lecia istnienia fundacji zbiegł się z obchodami 25-lecia programów edukacyjnych w Europie oraz 15-lecia programów europejskich w Polsce. W gali wziął udział Mariusz Dobijański, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Z okazji jubileuszu gratulacje przedstawicielom fundacji złożyli Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Wśród gości na uroczystości pojawili się m.in. posłowie na Sejm RP, przedstawiciele administracji rządowej, polskich i unijnych instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Podczas gali wręczono nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje. Celem konkursu jest promocja rezultatów i doświadczeń beneficjentów projektów koordynowanych przez FRSE.

Spotkanie uświetniły występy artystyczne muzyków, którzy dzięki programowi Erasmus, mogli kontynuować swoją edukację za granicą.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi, do których należą m.in. program „Uczenie się przez całe życie' (w ramach którego działają m.in. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz program wspierający Inicjatywy młodzieżowe - „Młodzież w działaniu'. Równolegle FRSE realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, program eTwinning, Europass czy Eurydice. Wspiera również współpracę z krajami wschodu poprzez zaangażowanie w Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży czy programy realizowane w ramach Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. Fundacja od kilku lat jest też operatorem funduszy stypendialnych i szkoleniowych działających w ramach EOG.
 

Metryczka

21.11.2013
Data publikacji 21.11.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry