Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

V Wojewódzka konferencja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Wojewódzka konferencja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Perspektywy kształcenia specjalnego, a także przepisy prawa oświatowego i nadzór pedagogiczny w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej były głównymi tematami V Wojewódzkiej Konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”, która odbyła się 24 października w Płocku.

Perspektywy kształcenia specjalnego, a także przepisy prawa oświatowego i nadzór pedagogiczny w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej były głównymi tematami V Wojewódzkiej Konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”, która odbyła się 24 października w Płocku. Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli oraz psychologów.

Właściwa realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach ogólnodostępnych ma ogromną wagę dla integracji i rozwoju społeczeństwa” – podkreślił Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wśród prelegentów, oprócz pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, znaleźli się m.in. przedstawiciel Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczyciele ze szkół i placówek prowadzących kształcenie specjalne.

Organizatorami konferencji byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku.
 

Metryczka

24.10.2013
Data publikacji 24.10.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry