Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Trwa kolejna edycja konkursu „Mam 6 lat' - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa kolejna edycja konkursu „Mam 6 lat'

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat'. Konkurs skierowany jest do rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych, a także do uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz do ich rodziców.

Warszawa,  22 października  2013 r.

 ZIN.5563.148.2013.AK


Dyrektorzy

szkół podstawowych i przedszkoli

Organy prowadzące

z terenu województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zachęcam do udziału w ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  III edycji konkursu „Mam 6 lat”. W tym roku szkolnym konkurs skierowany jest do rad rodziców w szkołach podstawowych i przedszkolach, a także do uczniów urodzonych w latach: 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz do ich rodziców.

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

Prace konkursowe należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z wypełnionym arkuszem zgłoszenia do dnia 21 lutego 2014 roku (drogą pocztową na adres: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa lub złożyć w kancelarii Kuratorium, z dopiskiem konkurs „Mam 6 lat”).

Prace uznane za najlepsze na etapie regionalnym zostaną nagrodzone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty podczas uroczystej gali wojewódzkiej. Laureaci etapu regionalnego wezmą udział w drugim, ogólnopolskim etapie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat zasad i przebiegu konkursu znajdują się w załączonym regulaminie konkursu, do którego została dołączona karta zgłoszenia oraz na stronach: www.men.gov.pl i www.kuratorium.waw.pl. W przypadku pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z Panią Bogumiłą Bogacką – Osińską, tel. 22 551 24 00 wew. 4044 lub Panią Małgorzatą Wojtaszewską, tel. 22 551 24 00 wew. 3061.

Pragnę podkreślić wagę aktywnego włączenia się w upowszechnianie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, któremu służy także udział w niniejszym konkursie. 

 

                                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                              Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                                                                                                   mgr inż. Karol Semik

 

 

 

 

Podstawowe informacje o Konkursie „Mam 6 lat”

 

Celem III edycji konkursu jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

Konkurs skierowany jest do rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych, a także do uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz do ich rodziców.


W III edycji przewidziano trzy kategorie konkursowe:


KATEGORIA Rada Rodziców Przedszkola

Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły - jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne - możliwe formy literackie lub multimedialne


KATEGORIA Rada Rodziców Szkoły

Sześciolatek w przyjaznej szkole - jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy literackie lub multimedialne


KATEGORIA Uczeń

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami

Mam 6 lat i jestem aktywny - praca prezentująca umiejętności jakie sześciolatek zdobył w I klasie z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy: multimedialne lub plastyczne lub forma literacka (krótki list, prosty tekst, wiersz).

Prace oceniane będą w dwóch etapach - regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybiorą Kuratorzy Oświaty, a na poziomie krajowym kapituła powołana przez Ministra Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Minister Edukacji Narodowej przyzna też wyróżnienia „Samorząd na 6' tym samorządom, które prowadzą na swoim terenie szkoły z największym odsetkiem sześciolatków rozpoczynających we wrześniu 2013 r. naukę w pierwszej klasie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać pracę konkursową oraz arkusz zgłoszeniowy w terminie do 21 lutego 2014 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa lub złożyć w kancelarii Kuratorium, z dopiskiem konkurs „Mam 6 lat”.


 

Terminarz III edycji konkursu „Mam 6 lat':

- 22 października 2013 r. - ogłoszenie konkursu, rozpoczęcie zbierania prac konkursowych na poziomie regionalnym

- do 21 lutego 2014 r. - zakończenie zbierania prac na poziomie regionalnym

- do 14 marca 2014 r. - ocena prac na poziomie regionalnym oraz wyłonienie laureatów etapu regionalnego podczas Wojewódzkich Gal Konkursu

- do 30 kwietnia 2014 r. - wybór najlepszych prac na poziomie ogólnopolskim

- maj 2014 r. - uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu (Warszawa)


Pytania i odpowiedzi:


1. Czy w module skierowanym do uczniów „Mam 6 lat i jestem aktywny' może wystartować cała klasa?

Tak. W konkursie może wziąć udział cała klasa. Wówczas nauczyciel staje się reprezentantem grupy. Nauczyciel zobowiązany jest porozmawiać z rodzicami dzieci na temat ich udziału w konkursie.
 

2. Czy każde dziecko musi przygotować własną pracę, rysunek, list lub prezentację, czy może to być wspólna praca całej klasy?

Praca może być wspólna - wykonana przez całą klasę. Wówczas cała klasa jest traktowana jako jeden uczestnik. W sytuacji, kiedy do konkursu zgłosi się więcej klas, zostanie dla nich stworzona jedna, odrębna kategoria konkursowa.
 

3. Czy oprócz wspólnej pracy przygotowanej przez całą klasę dziecko może przygotować własną i zgłosić ją do konkursu oddzielnie?

Tak. Zachęcamy do tworzenia prac indywidualnych.
 

4. Czy zgłoszenie dziecka lub klasy musi wysłać rodzic, czy może zrobić to wychowawca?

Zgłoszenia klasy lub uczniów do konkursu może dokonać wychowawca. Wówczas wychowawca staje się reprezentantem grupy. Obowiązkiem nauczyciela jest porozmawiać z rodzicami dzieci na temat ich udziału w konkursie.
 

5. Czy dzieci ze starszych klas, które poszły do szkoły jako sześciolatki, też mogą wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie mogą wziąć dzieci 6-, 7- i 8-letnie, które poszły do szkoły w wieku 6 lat.
 

6. Czy szkołę trzeba wcześniej zgłosić do uczestnictwa w konkursie, a dopiero potem wysłać pracę konkursową?

Nie, jako zgłoszenie traktowane jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia.
 

7. Dokąd wysłać zgłoszenie?

Zgłoszenie należy wysłać na adres właściwego dla danego województwa Kuratorium Oświaty.

 

 

Metryczka

22.10.2013
Data publikacji 22.10.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry