Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dzień Edukacji Narodowej: uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Edukacji Narodowej: uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się uroczystości wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z województwa mazowieckiego.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2013 r., w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród  nauczycielom i pracownikom oświaty z rejonu warszawskiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Leszek Ruszczyk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawiciele instytucji oświatowych i związków zawodowych. Gospodarzami uroczystości byli: Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska i Mariusz Dobijański Mazowieccy Wicekuratorzy Oświaty.     

W Warszawie uhonorowano łącznie 361 nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Przyznano po jednym Srebrnym i Brązowym  Krzyżu Zasługi. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono 93 osoby (w tym 10 osób uhonorowanych w latach 2011-2012, które nie odebrały wcześniej medali), 76 (w tym 6 osób uhonorowanych w latach 2011-2012)  - Srebrnym Medalem, a 30 (w tym 5 osób uhonorowanych w latach 2011-2012) – Brązowym Medalem. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 85 osób (w tym 10 uhonorowanych w latach 2011-2012), nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 17 osobom, a 58 – nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

- Celem nauczyciela winno być uczenie jak myśleć i rozwiązywać problemy, a nie co myśleć. Pamiętajmy zatem, by nasi uczniowie mieli odwagę zadawać pytania i uczmy ich logicznego myślenia, tak ważnego dla przedmiotów ścisłych i późniejszych ich sukcesów. Starajmy się ich poznawać, by inspirować i zachęcać do intelektualnego wysiłku  – powiedział Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty. Pogratulował nagrodzonym osiąganych efektów związanych z kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży.
  

Podobne spotkanie odbyło się 15 października w delegaturze Kuratorium w Ciechanowie, podczas którego odznaczonych zostało 129 nauczycieli i pracowników oświaty. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano 1 osobę, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono 20 osób, 21 Srebrnym Medalem, a 10 Brązowym Medalem. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 67 osób. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 3 osobom, a 7 – nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

16 października odbyło się spotkanie w delegaturze w Ostrołęce, w czasie którego zostało uhonorowanych 160 nauczycieli i pracowników oświaty. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono 2 osoby, 1 osoba otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, a Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano 4 osoby. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono 37 osób, 45 - Srebrnym Medalem, a 14 - Brązowym Medalem. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały 44 osoby. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 4 osobom, a 9 – nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

17 października odbyło się w delegaturze w Płocku spotkanie z nauczycielami i pracownikami oświaty, którzy zostali wyróżnieni za szczególne zasługi w pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz za długoletnią służbę. Wyróżniono łącznie 157 osób. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono 1 osobę, Srebrny Krzyż Zasługi również przyznano 1 osobie, Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano 7 osób. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono 25 osób, 46 – Srebrnym Medalem, a 26 – Brązowym Medalem. 38 osób wyróżniono Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 2 osobom, a Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty - 11.

21 października w delegaturze Kuratorium Oświaty w Radomiu, odbyło się spotkanie, podczas którego odznaczonych zostało 246 nauczycieli i pracowników oświaty. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano 7 osób, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono 13, Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymało 56 osób, 57 Srebrny Medal, a 21 Brązowy. Medalem Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono 68 osób. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 5 osobom, a 19 – nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

22 października w delegaturze w Siedlcach odbyło się spotkanie, w trakcie którego zostało wyróżnionych 200 nauczycieli i pracowników oświaty. Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczono 4 osoby Brązowym Krzyżem Zasługi. Za długoletnią służbę Złoty Medal przyznano 30 osobom, 44 otrzymały Srebrny Medal, a Brązowy - 19. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 87 osób. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznano 4 osobom, a nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty - 12.
 

Mazowiecki Kurator Oświaty wziął także udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  


 

Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański był gościem na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanej (15 października) przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Podczas uroczystości przyznano nagrody Marszałka Województwa nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym.
 
Na uroczystości (16 października) z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP w Warszawie, Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty wręczyła uhonorowanym nauczycielom odznaczenia resortowe - medale Komisji Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.Dzień Edukacji Narodowej jest świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, obchodzonym w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 października 1773 roku. W tym roku obchodzimy 240. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

Metryczka

14.10.2013
Data publikacji 14.10.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry