Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Warszawa, 14 października 2013 r.„Najlepszym jest ten, który potrafi tchnąć
w duszę uczniów przyjemność”
W. Szymborska
Drodzy
Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy oświaty

Szanowni Państwo,
 
 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć na ręce wszystkich Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników Oświaty, serdeczne podziękowania za pracę na rzecz oświaty, za ważną rolę, jaką odgrywacie Państwo w procesie kształcenia młodych obywateli.

Dziękuję Państwu za pasję i entuzjazm oraz trud włożony w edukację dzieci i młodzieży, za kształtowanie postaw obywatelskich, za wpajanie młodym ludziom ponadczasowych wartości. To dzięki Wam szkoła uczy i wychowuje, jest miejscem z którego młody człowiek wyrusza w długą drogę ku dojrzałości. W szkole uczy się poznawać świat, ale także budować więzi z rówieśnikami i podejmować odpowiedzialność za własne decyzje i postępowanie. Ugruntowuje swój system wartości, nabywa pewności siebie i wiedzy o świecie.

14 października obchodzimy również 240 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, która wprowadziła podstawy nowoczesnego kształcenia nauczycieli i określiła ich zadania i powinności wobec społeczeństwa i narodu. Bądźmy godnymi jej spadkobiercami i kontynuatorami w krzewieniu oświaty i postępu.

Życzę Państwu satysfakcji z pracy pedagogicznej, wielu sukcesów zawodowych i osobistych, poczucia ważności wykonywanego zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność obecnych uczniów wynagradzała Państwu trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu, jak wielkie odcisnęliście na ich duszy piękno.
 

Z wyrazami szacunku,
Mazowiecki Kurator Oświaty
 Karol Semik

Metryczka

14.10.2013
Data publikacji 14.10.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry