Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Listy Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Listy Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Listy Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty


 
W tym roku mija 240 lat od powołania Komisji Edukacji Narodowej. Polska stała się wówczas pionierem w tworzeniu powszechnego systemu kształcenia, a podjęte przez Komisję Edukacji Narodowej reformy – podstawą nowoczesnej edukacji. Do tego dziedzictwa odwołujemy się co roku, obchodząc uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Tak jak wówczas, również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem, a dbałość o jakość kształcenia i motywowanie młodego pokolenia do nauki i rozwijania postaw obywatelskich – ambicją całego środowiska oświatowego.


Polscy nauczyciele są otwarci na wyzwania wynikające z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Wprowadzają nowoczesne podstawy programowe, stosują aktywizujące metody pracy i odpowiadają na zmieniające się potrzeby uczniów. Podejmują nowe wyzwania, upowszechniając nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, usprawniając organizację pracy i tworząc własne programy nauczania.

Od wielu lat zmieniają Państwo polską szkołę na lepsze. Potwierdzają to badania porównujące poziom umiejętności uczniów w wielu krajach świata. Ostatnio ogłoszone wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Dorosłych (PIAAC), podobnie jak wcześniej badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) pokazują, jak bardzo wzrósł w ciągu ostatnich kilkunastu lat wśród młodych Polaków poziom kompetencji niezbędnych w nauce i pracy.

Takie osiągnięcia są w głównej mierze zasługą nauczycieli. Potwierdzają wartość Państwa pracy i napawają dumą.

Dziękuję Państwu za codzienną troskę o rozwój dzieci i młodzieży oraz za podnoszenie jakości ich kształcenia. Dziękuję także za włączanie się w zmiany i ciągłe doskonalenie umiejętności merytorycznych i wychowawczych.

Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu wielu wyrazów wdzięczności od uczniów i ich rodziców, bo to one są najwspanialszym prezentem.
 

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej


Prosimy również o zapoznanie się z listem Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Metryczka

14.10.2013
Data publikacji 14.10.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry