Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowy plac zabaw - 'Radosna Szkoła' - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy plac zabaw - 'Radosna Szkoła'

25 września w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

25 września w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. W uroczystości wziął udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szkoła w tegorocznej edycji programu „Radosna Szkoła” otrzymała dofinansowanie na urządzenie szkolnego placu zabaw w wysokości ponad 115 tys. zł, trzy lata wcześniej 12 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Dotychczas z programu w województwie mazowieckim skorzystało 1549 szkół – w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych i 512 szkół – w zakresie szkolnych placów zabaw. Łącznie na realizację programu organy prowadzące otrzymały wsparcie z budżetu państwa w wysokości prawie 52 mln zł.

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” funkcjonuje od 2009 roku. Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

W ramach ostatniej edycji programu do dnia 10 października 2013 r. szkoły mogą składać wnioski do organów prowadzących, zaś termin przekazania wniosków przez organy prowadzące do wojewody mazowieckiego upływa w dniu 2 listopada 2013 r.
 

Metryczka

25.09.2013
Data publikacji 25.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry