Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów o samorządach uczniowskich - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów o samorządach uczniowskich

Ważnym elementem wszechstronnego wychowania jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich uczniów, m.in. poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie szkoły. Sprzyja temu działalność samorządu uczniowskiego, instytucji niezwykle potrzebnej w procesie edukacji, stwarzającej warunki dla odpowiedzialnego działania uczniów w najważniejszych dla nich sprawach.

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Drodzy Uczniowie

Ważnym elementem wszechstronnego wychowania jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich uczniów, m.in. poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie szkoły. Sprzyja temu działalność samorządu uczniowskiego, instytucji niezwykle potrzebnej w procesie edukacji, stwarzającej warunki dla odpowiedzialnego działania uczniów w najważniejszych dla nich sprawach.

Praca w samorządzie wyzwala inicjatywę i dyscyplinę, ułatwia identyfikowanie się z celami i zasadami grupy oraz poczucie współuczestnictwa w życiu szkoły. Kształtuje tak niezbędne w życiu umiejętności jak planowanie, organizacja i koordynowanie podjętych akcji, a także stwarza okazję do ujawniania umiejętności przywódczych i bakcyla przedsiębiorczości.

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele!

Wybory przedstawicieli do samorządów uczniowskich są doskonałą okazją, aby mobilizować młodzież do aktywności na rzecz społeczności szkolnej. To właśnie od Państwa zależy, jaki klimat zostanie stworzony wokół tak istotnego wydarzenia. Niektórzy z uczniów po raz pierwszy dowiedzą się, na czym polega czynne i bierne prawo wyboru. Wielu pozna emocje płynące z żarliwej obrony swoich propozycji, służących wspólnemu dobru. Oddajcie uczniom inicjatywę, zachęcając ich do uczestnictwa w prawdziwej szkole demokracji. To oni w przyszłości - nauczeni korzystania z dobrych mechanizmów i przekonani, że ich zaangażowanie jest skuteczne - zadecydują o jakości demokracji w naszym kraju.

Drodzy Uczniowie!

Korzystajcie z szansy, jaką stwarzają wybory do samorządów w Waszych szkołach. Kandydujcie do władz i prowadźcie swoje wyborcze kampanie. Głosujcie na kolegów, którym ufacie, przekonani, że gwarantują Wam starania o realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Samorządy to pierwsza akademia demokracji pod warunkiem jednak, że przez swój aktywny udział zechcecie uczynić je takim miejscem.

 
                                                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                                                   Krystyna Szumilas

                                                                                                                                                                           Minister Edukacji Narodowej

Metryczka

20.09.2013
Data publikacji 20.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry