Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Olimpiady i konkursy organizowane w roku szkolnym 2013/2014 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olimpiady i konkursy organizowane w roku szkolnym 2013/2014

Aktualne informacje o organizowanych w roku szkolnym 2013/2014 olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach i olimpiadach tematycznych.

Aktualne informacje o organizowanych w roku szkolnym 2013/2014 olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach i olimpiadach tematycznych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce: Życie szkoły/Uczeń zdolny.

Prosimy o bieżące zapoznawanie się z przekazywanymi informacjami oraz wykorzystywanie w ramach organizacji pracy szkoły.

Metryczka

19.09.2013
Data publikacji 19.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry