Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narady z dyrektorami przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narady z dyrektorami przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na naradę dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

1)   Organizacja pracy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 

Uprzejmie informujemy, że zaplanowana narada w dniu 25 września 2013 roku nie odbędzie się.
O nowym terminie powiadomimy odrębnym komunikatem.
Za zmianę serdecznie przepraszamy.

 
 
2)   Organizacja pracy poradni psychologiczno – pedagogicznych, szkół
i placówek specjalnych w roku szkolnym 2013/2014.
 
Narada odbędzie się Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie,
przy ul. Elektoralnej 12/14, w dniu 3 października 2013 r. w godz. 9.00 – 11.00.
 
 
Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną, w oparciu o załączony formularz
do dnia  1 października 2013 r.:
 
 
- dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych,
 
- dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek specjalnych (z Warszawy i powiatów okołowarszawskich).
 
 
 
 
 
 
3)   Organizacja pracy placówek oświatowo – wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014.
 
 
Narada odbędzie się Pałacu Młodzieży w Warszawie, Plac Defilad 1,
w dniu 3 października 2013 r. w godz. 12.00 – 14.00.
(III piętro – sala kinowa, wejście od ul. Świętokrzyskiej – za namiotem)
 
 
Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną, w oparciu o załączony formularz,
do dnia 1 października 2013 r.:
 
 
- dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych
(z Warszawy i powiatów okołowarszawskich).
 
 
 
 
 

Metryczka

16.09.2013
Data publikacji 16.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Molka
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry