Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowieckie szkoły gotowe na przyjęcie sześciolatków - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowieckie szkoły gotowe na przyjęcie sześciolatków

Odpowiednie wyposażanie szkół i przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, coraz mniej zatłoczone klasy – to główne punkty raportu Kuratorium Oświaty w Warszawie, który zaprezentowano podczas konferencji prasowych w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Ciechanowie. W latach 2009 - 2013 w ramach programu „Radosna Szkoła” szkołom na Mazowszu przyznano ponad 54 mln zł na modernizację placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych. Największy odsetek sześciolatków uczęszczających do szkoły – ponad 27% - odnotowano w regionie warszawskim. W radomskim 12% dzieci poszło w minionym roku szkolnym do pierwszej klasy. W ostrołęckim 14 %, w płockim 17 %, w siedleckim 12%, w ciechanowskim 18 %. W nadchodzącym roku szkolnym decyzja o posłaniu sześciolatka do szkoły należy jeszcze do rodziców.

Odpowiednie wyposażanie szkół i przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, coraz mniej zatłoczone klasy – to główne punkty raportu Kuratorium Oświaty w Warszawie, który zaprezentowano podczas konferencji prasowych w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Ciechanowie. W latach 2009 - 2013 w ramach programu „Radosna Szkoła” szkołom na Mazowszu przyznano ponad 54 mln zł na modernizację placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych. Największy odsetek sześciolatków uczęszczających do szkoły – ponad 27% - odnotowano w regionie warszawskim. W radomskim 12% dzieci poszło w minionym roku szkolnym do pierwszej klasy. W ostrołęckim 14 %, w płockim 17 %, w siedleckim 12%, w ciechanowskim 18 %. W nadchodzącym roku szkolnym decyzja o posłaniu sześciolatka do szkoły należy jeszcze do rodziców.


W całym województwie odsetek dzieci sześcioletnich w pierwszych klasach wzrósł z 1,3 proc. w roku szkolnym 2008/09 do 23 proc. w 2012/13. Na Mazowszu z możliwości wcześniejszego wysłania do szkoły mogą skorzystać rodzice ponad 55 tys. sześcioletnich dzieci (w regionie warszawskim – około 34 tys., w radomskim –  ok. 7,5 tys., w ostrołęckim -  ok. 4,5 tys., w płockim ok. 3,5 tys., w siedleckim ponad 4,5 tys., w ciechanowskim ponad 3,5 tys.). Chęć posłania sześciolatka do szkoły można zgłaszać nawet na początku września.'Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji to wykorzystanie najlepszego okresu w rozwoju dziecka. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego połączone jest dostosowaniem programu klasy pierwszej do poziomu sześciolatków. Pozwala to na płynne przejście dzieci z przedszkola do szkoły' – mówi Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty.


Poprawa infrastruktury szkolnej to ważny element przystosowania szkół do przyjęcia najmłodszych uczniów. W regionie warszawskim według przekazanych przez samorządy informacji wszystkie badane szkoły podstawowe mają sale dostosowane do potrzeb sześciolatków, w radomskim 95 % z nich. Pomieszczenia składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej.


Zgodnie z deklaracjami organów prowadzących, 90% szkół ma też odpowiednie place zabaw,  i aż 84 proc. szkół wyodrębnioną dla 6-latków świetlicę (lub jej część), pomimo braku obowiązku w tym zakresie. W latach 2009-2013 mazowieckie szkoły otrzymały ok. 54 mln zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Na budowę/modernizację placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych przekazano: w regionie warszawskim - 20 mln zł dla 251 szkół i 5,5 mln zł dla 564 placówek, radomskim - 6 mln zł dla 71 szkół i 2 mln zł dla 289 placówek, ostrołęckim - 5 mln zł dla 64 szkół i 1,5 mln zł dla 214 placówek, płockim - 3 mln zł dla 35 szkół i 1 mln zł dla 121 placówek, siedleckim - 4 mln zł dla 56 szkół i 1,5 mln zł dla 56 placówek, ciechanowskim - 3,5 mln zł dla 44 szkół i 1 mln zł dla 154 placówek. 'Modernizacja placówek sprawia, że szkoła jest coraz bardziej przyjazna najmłodszym uczniom. Dobre wyposażanie zapewnia nie tylko jakość nauczania, ale też poczucie bezpieczeństwa dzieciom, co jest szczególnie istotne w przypadku sześciolatków' – powiedział Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki.


Wzrasta liczba szkół z oddziałami klas pierwszych  liczącymi do 25 uczniów (projekt zmian w ustawie o systemie oświaty zaproponowany przez MEN zakłada zakaz tworzenia klas większych niż 25 uczniów od września 2014 r.). Na Mazowszu w roku szkolnym 2012/13 takich szkół było aż 91,7 proc. (1516).W regionie warszawskim 88,2 proc. (595), w radomskim 87,1 proc. (264), w ostrołęckim 88,2 proc. (201), w płockim 91,7 proc. (110), w siedleckim 90 proc. (198), w ciechanowskim 89,7 proc. (148). W województwie zwiększa się również liczba klas jednorocznikowych (tzn. tylko z dziećmi sześcioletnimi) – z 34 w roku szkolnym 2008/9 do 267 w 2012/2013. Wciąż jednak przeważają klasy z dziećmi sześcio i siedmioletnimi. W roku 2012/13 było ich 1595.


Wszyscy nauczyciele pracujący w pierwszych klasach mają kwalifikacje odpowiednie do pracy z sześciolatkami. Ponadto, od 2009 roku w szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi sześcioletnimi, prowadzonych przez placówki doskonalenia zawodowego, uczestniczyło w sumie ponad 34 tys. nauczycieli na całym Mazowszu (nauczyciele brali udział często w kilku szkoleniach). W tym ok. 8 tys. w regionie warszawskim, ok. 10 tys. w radomskim, ok. 3 tys. w ostrołęckim, ok. 2,5 tys. w płockim, ponad 4,5 tys. w siedleckim i i ponad 3 tys. w ciechanowskim. Szkolenia dotyczyły różnych aspektów pracy z dzieckiem (m.in. diagnozy gotowości szkolnej dzieci, nauki przez zabawę, zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu). 'Lepsze zaplecze szkolne i zmniejszająca się liczba uczniów w klasie wpływa pozytywnie na warunki nauki najmłodszych uczniów i podnosi również poziom opieki ze strony nauczyciela' – powiedziała Małgorzata Mazur, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Warszawie.W latach 2009-2013 Kuratorium Oświaty w Warszawie otrzymało 157 zgłoszeń związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez sześciolatki. Odsetek zgłoszonych spraw w tym zakresie w odniesieniu do liczby dzieci sześcioletnich w pierwszych klasach był znikomy i nie przekroczył w żadnym roku szkolnym pół procenta - 0,26 proc. (w roku 2012/13 do klas I na Mazowszu uczęszczało ok. 12 tys dzieci sześcioletnich). ''Każde zgłoszenie jest wyjaśniane przez pracowników Kuratorium bezpośrednio z dyrektorem szkoły, który odpowiada za właściwą organizacje pracy z uczniem w szkole. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor szkoły jest zobowiązany do ich usunięcia''– zapewnił Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty.


Od września 2014 r. dzieci sześcioletnie będą obowiązkowo rozpoczynały naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z projektowanymi zmianami obowiązek szkolny ma w roku 2014 objąć tylko te 6-latki, które urodziły się w pierwszym półroczu 2008 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.


 

Metryczka

23.08.2013
Data publikacji 23.08.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiał prasowy MUW
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry