Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta dotycząca zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2012/2013 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dotycząca zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2012/2013

uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety w terminie do 31 sierpnia 2013 roku.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r.
 
 

ZIN.121.18.2013.MS
 Dyrektorzy szkół

woj. mazowieckiego
 


Szanowni Państwo,

w związku z pismem z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2013 roku odnoszącym się do planowanej kampanii promującej aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, zwracam się z uprzejma prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2012/2013 dostępnej pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/ankieta/wf w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.
 
 
Z poważaniem

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Katarzyna Góralska

/-/

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

14.08.2013
Data publikacji 14.08.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry