Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotyczy wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dotyczy wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Zwracamy się z prośbą o pobranie pliku Excel (w załączeniu) zawierającego wzór meldunku (o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach), który po dokładnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 12 lipca 2013 r. do godz. 12:00 do odpowiedniej terenowo delegatury.

Warszawa, 4 lipca 2013 r.

ZIN.121.16.2013.AL

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego


dotyczy: wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014


Szanowni Państwo,

na podstawie § 23 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zm.) oraz § 1 pkt 3 lit. l Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014, zwracam się z prośbą o pobranie pliku Excel (w załączeniu) zawierającego wzór meldunku (o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach), który po dokładnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 12 lipca 2013 r. do godz. 12:00 do odpowiedniej terenowo delegatury na adres:

• Delegatura w Ciechanowie: delegatura.ciechanow@kuratorium.waw.pl
• Delegatura w Ostrołęce: delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl
• Delegatura w Płocku: delegatura.plock@kuratorium.waw.pl
• Delegatura w Radomiu: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl
• Delegatura w Siedlcach: delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl

Szkoły znajdujące się w rejonie warszawskim (powiaty: warszawski zachodni, sochaczewski, pruszkowski, grodziski, żyrardowski, nowodworski, legionowski, wołomiński, otwocki, miński, piaseczyński) przekazują meldunek do Kuratorium Oświaty w Warszawie na adres: kodane@kuratorium.waw.pl.

Każdy e-mail powinien zawierać temat: (szkoła – nazwa powiatu) oraz w załączeniu plik z danymi.

UWAGA! Publiczne szkoły ponadgimnazjalne z terenu m. st. Warszawy nie przekazują meldunków.Z poważaniem
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska


Pliki do pobrania

Metryczka

08.07.2013
Data publikacji 08.07.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry