Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podsumowanie działań w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły

Uroczyste podsumowanie Roku Bezpiecznej Szkoły odbyło się 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, przedstawiciele administracji rządowej, kuratorzy oświaty, w tym Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Uroczyste podsumowanie przedsięwzięć w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły odbyło się 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, przedstawiciele administracji rządowej, kuratorzy oświaty, w tym Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, partnerzy inicjatywy, laureaci akcji „Ja i Ty – bezpieczni w szkole”.

Mijający rok szkolny upłynął pod hasłem „Roku Bezpiecznej Szkoły”. Minister Edukacji Narodowej podkreśliła rolę wychowania oraz zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa, które są jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Działania na rzecz bezpiecznej szkoły obejmują ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami, kształtowanie postaw obywatelskich oraz uczenie współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Zalicza się do nich także propagowanie wolontariatu, mediacji i profilaktyki rówieśniczej oraz zdrowego stylu życia, w szczególności zaś właściwego odżywiania, aktywności fizycznej oraz przeciwdziałania otyłości.

Bezpieczną szkołę tworzy nie tylko dyrektor, ale także świadomi swych praw i obowiązków uczniowie, uczestniczący w programach nauczyciele, zaangażowani rodzice oraz wspierające szkołę środowisko zewnętrzne, w tym m.in. organy służby publicznej, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Owocna współpraca przy realizacji działań w ramach Koalicji na rzecz Bezpiecznej Szkoły, a przy tym wsparcie innych resortów i instytucji, umożliwiły stworzenie na stronie internetowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl zasobnej bazy pomysłów i materiałów wzbogacających warsztat pracy każdego nauczyciela. Na stronie tej znajdują się także informacje dla rodziców i uczniów o możliwości uzyskania wsparcia i pomocy.

Podczas uroczystości, w której wzięli udział m.in. Stanisław Chmielewski - wiceminister sprawiedliwości, Zofia Szalczyk - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Aleksander Sopliński - wiceminister zdrowia oraz Marek Michalak -Rzecznik Praw Dziecka, wręczono dyplomy i pamiątkowe tabliczki 16 laureatom akcji „Ja i Ty bezpieczni w szkole'. Celem akcji - zorganizowanej w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły - było pobudzenie aktywności środowisk szkolnych do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym zachowaniom oraz kształtowania właściwych postaw, w tym odpowiedzialności za siebie i innych.

Więcej informacji na stronie MEN.
 

Metryczka

26.06.2013
Data publikacji 26.06.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry