Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecka Noc Profilaktyki - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecka Noc Profilaktyki

W sobotę 22 czerwca na placu Bankowym odbyła się Mazowiecka Noc Profilaktyki. Celem akcji jest propagowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej. W inauguracji imprezy wziął udział Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

W sobotę 22 czerwca na placu Bankowym odbyła się Mazowiecka Noc Profilaktyki. Celem akcji jest propagowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej. W inauguracji imprezy wziął udział Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

Oprócz koncertów, happeningów i pokazów teatralnych odbywały się również warsztaty profilaktyczne z udziałem młodzieży, prowadzone przez przedstawicieli Monaru oraz Fundacji Edukacji Społecznej. Młodzież podczas ćwiczeń dowiedziała się m.in. jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem i zachowywać się asertywnie.

Nocy Profilaktyki towarzyszył Piknik Zdrowia, w trakcie którego wykonywano bezpłatne badania pomiaru ciśnienia tętniczego oraz glukozy w surowicy krwi. Na miejscu radą służyli także m.in.: doradcy HIV/AIDS, edukatorzy seksualni, psycholodzy oraz specjaliści leczenia uzależnień.

Wydarzenie zakończył spektakl „Na huśtawce” w wykonaniu bezdomnych, poprzedzony debatą nt. metod profilaktyki prowadzonej z dziećmi i młodzieżą dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i młodzieży.

Mazowiecka Noc Profilaktyki jest częścią Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki wzorowanej na Nocy Muzeów. W październiku 2012 r. na placu Bankowym odbyła się pierwsza Warszawska Noc Profilaktyki – pilotaż tegorocznej akcji, która w 2013 r. ma być realizowana na terenie całego kraju we współpracy z samorządami terytorialnymi.

Organizatorami wydarzenia są: Komenda Główna Policji w ramach programu „Profilaktyka a Ty”, Wojewoda Mazowiecki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach programu „Razem bezpieczniej”, Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz Komenda Stołeczna Policji. Partnerzy to m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Urząd m.st. Warszawy, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Straż Miejska m.st. Warszawy, Pedagogium WSNS oraz Teatr Kamienica.

 

Metryczka

24.06.2013
Data publikacji 24.06.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry