Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lekcja polskiego w ramach „Cyfrowej szkoły” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcja polskiego w ramach „Cyfrowej szkoły”

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas i Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wzięli udział w lekcji języka polskiego z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w ramach programu 'Cyfrowa szkoła'. Zajęcia odbyły się (20 czerwca) w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Zespole Szkół Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Deotymy 37 w Warszawie.

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas i Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wzięli udział w lekcji języka polskiego z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w ramach programu 'Cyfrowa szkoła'. Zajęcia odbyły się (20 czerwca) w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Zespole Szkół Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Deotymy 37 w Warszawie.

Program „Cyfrowa szkoła” jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program obejmuje publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. W obecnej formie będzie realizowany do sierpnia 2013 r.

Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Działania te mają pomóc w realizacji zadania przygotowania polskiej edukacji do cyfryzacji.

Organy prowadzące w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonywały zakupu pomocy dydaktycznych oraz zobowiązane były do instalacji, uruchomienia i zintegrowania zakupionego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK, uwzględniając konieczność uzyskania w szkołach funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Z programu „Cyfrowa szkoła” w województwie mazowieckim skorzystało 50 szkół, które łącznie otrzymały dotację w wysokości ponad 5,5 mln zł.

W m.st. Warszawa dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu otrzymało 13 szkół podstawowych, w tym prawie 90 tys. zł otrzymała Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 w Zespole Szkół Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego.

Dodatkowe informacje na stronie MEN.
 

Metryczka

21.06.2013
Data publikacji 21.06.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry