Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II ETAP MONITOROWANIA - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

II ETAP MONITOROWANIA

II etap monitorowania dotyczący realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie m.in. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną.

 

Dyrektorzy

Publicznych Przedszkoli,

Publicznych Szkół Podstawowych
Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do pisma DKOW-WEPW-ER-5081-1/2013 uprzejmie informuję, że w okresie od 20 do 28 czerwca 2013 r. zostanie przeprowadzony II etap monitorowania dotyczący realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie m.in. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną.

O wzięcie udziału w monitorowaniu, które zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy SEO (www.seo2.npseo.pl) proszę Dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w I etapie badania w okresie od 28 do 31 stycznia 2013 r.

 

                                                                               Z poważaniem

                                                                z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                              Katarzyna Góralska

                                                                   Mazowiecki Wicekurator Oświaty   

 


Metryczka

20.06.2013
Data publikacji 20.06.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Jarosz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska
do góry