Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Informacja dotycząca monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach województwa mazowieckiego.

 
                                                     Warszawa, dnia 29  maja 2013 roku
 
SNP.5534.6.2013
 
Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów, liceów ogólnokształcących
                                                                                                              województwa mazowieckiego
 
 
Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 prowadzone będzie monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących.
Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest pozyskanie od dyrektorów szkół i placówek informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej oraz o uwzględnianiu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, a także stanie realizacji zmian programowych i organizacyjnych wprowadzanych w liceach ogólnokształcących od 1 września 2012 roku. Działanie prowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez kuratorów oświaty w 16 województwach wspierane będzie w ramach projektu systemowegoWdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
W roku szkolnym 2012/2013 monitorowaniem zostanie objętych:
15% przedszkoli,
15% oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
15% punktów przedszkolnych,
15% zespołów wychowania przedszkolnego,
15% szkół podstawowych,
15% gimnazjów,
100% liceów ogólnokształcących.
Badaniem zostaną objęte publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych) w proporcjach właściwych dla struktury szkół i placówek w każdym województwie.
Dane zbierane za pomocą ankiety w przedszkolu i szkole obejmować będą w szczególności:
- wskazany odział przedszkolny,
- w szkołach podstawowych- wskazany oddział klasy I i wskazany oddział klasy IV,
- w gimnazjach - wskazany oddział klasy I
- w liceach ogólnokształcących – wskazany oddział klasy I.
Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Dyrektorzy wyznaczonych do badania szkół (w tym wszystkich liceów) i przedszkoli zostaną do dnia 3 czerwca 2013 roku poinformowani o sposobie rejestracji, logowania i wypełniania ankiet na platformie oraz adresie, pod którym dostępne będą tekstowe wersje formularzy ankiet.
Planowany termin wypełniania ankiet: 10.06.2013 roku (od godz.12.00)-14.06.2013 roku (do godz.12.00).
Rejestracja na platformie możliwa jest w każdym terminie. Ankiety przypisane do szkół będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania.
Zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów Szkół i Przedszkoli o sprawdzanie zawartości skrzynek pocztowych podanych do bazy SIO w trakcie rejestracji, w tym zabezpieczeń antyspamowych, do których mogą trafić informacje wysłane automatycznie przez platformę SEO oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
W terminie 19-27.06.213 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawdzą poprawność i rzetelność wypełnionych ankiet poprzez wizytę wizytatora w szkole w 10% badanych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów oraz w 1% liceów ogólnokształcących.
Osoby do kontaktu w powyższej sprawie:
- Ireneusz Bajer, e-mail: ireneusz.bajer@kuratorium.waw.pl, tel. 22 551-24-00 wew.6108.
- Anna  Rasińska, e-mail: anna.rasinska@kuratorium.waw.pl, tel. 22 5512400 wew.5064
- Teresa Pawłowska, e-mail: teresa.pawlowska@kuratorium.waw.pl, tel. 29 760-42-91/93 wew. 115
                                                              Z poważaniem
                                         z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                     Katarzyna Góralska
                                            Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

29.05.2013
Data publikacji 29.05.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska
do góry