Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Gospodarki (Nr DEJ-II-073-3/1/13/281) dotyczącego przygotowywania „Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej” przesyłam Państwu ankietę pt. „Identyfikacja zasobów edukacyjnych oraz potrzeb nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej”

Warszawa, dnia  25 kwietnia 2013 roku

ZIN.121.14.2013.MC

 

                                                                                                                               Dyrektorzy

                                                                                                                               gimnazjów

                                                                                                                                i szkół ponadgimnazjalnych

                                                                                                                                województwa mazowieckiego

 

 

                   Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Gospodarki (Nr DEJ-II-073-3/1/13/281) dotyczącego przygotowywania „Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej” przesyłam Państwu ankietę pt. „Identyfikacja zasobów edukacyjnych oraz potrzeb nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej” z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie w terminie do 10 maja 2013 roku. Ankieta znajduje się pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/ankieta/energia.

                   Uzyskane od Państwa informacje będą stanowić podstawę do sporządzenia optymalnego programu działania na rzecz budowania w Polsce zasobów kadrowych dla energetyki jądrowej. Pomogą stworzyć bazę kompetencyjną, zidentyfikować realizowane inicjatywy i rozpocząć działania skierowane na poprawę tej sytuacji, a w szczególności tworzenia możliwości i warunków do wykształcenia i rozwoju niezbędnych kadr. Pozyskane od Państwa informacje pozwolą także na, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami nauczycieli, zaplanowanie różnych form współpracy w wymiarze międzynarodowym, partnerstwa z przemysłem oraz partnerstwa z uczelniami.

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                                                 Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                                                                                        /-/

                                                                                                                      mgr inż. Karol Semik


Metryczka

26.04.2013
Data publikacji 26.04.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry