Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta dotycząca informacji nt. uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dotycząca informacji nt. uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Stan obecny i kierunki rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

      Kuratorium Oświaty
          w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.533.1.2013.PO
 
Warszawa, 2 kwietnia, 2013r.
 
                             Dyrektorzy
                                                 ogólnodostępnych szkół publicznych
                                        województwa mazowieckiego
 
Dotyczy: informacji nt. uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
w związku z pismem Pana Tadeusza Sławeckiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (DZSE-WSPE-BA-048-18a/13) zwracam się z prośbą o przekazanie do 10 kwietnia br. informacji dotyczących stanu obecnego i kierunków rozwoju sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, uczęszczających do publicznych szkół ogólnodostępnych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Link do formularza.

Zebrany materiał posłuży Ministerstwu Edukacji Narodowej w przygotowaniu materiału dla Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w temacie: Stan obecny i kierunki rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

                                                       Z poważaniem
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska

Metryczka

04.04.2013
Data publikacji 04.04.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry