Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Cyfrowa szkoła' w Gąbinie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Cyfrowa szkoła' w Gąbinie

Kolejna inauguracja „Cyfrowej szkoły” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Program „Cyfrowa szkoła” jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Kolejna uroczysta inauguracja „Cyfrowej szkoły” odbyła się 21 marca w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. W ramach programu szkoła daje uczniom możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, ale również udostępnia sprzęt komputerowy uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu. Na sfinansowanie tego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin otrzymał blisko 188 tys. zł.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały przykłady zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole podstawowej oraz poruszona została kwestia realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem TIK na zajęciach edukacyjnych.

W inauguracji wzięła udział Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Program „Cyfrowa szkoła” jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program obejmuje publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. W obecnej formie będzie realizowany do sierpnia 2013 r.

Organy prowadzące w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonywały zakupu pomocy dydaktycznych oraz zobowiązane były do instalacji, uruchomienia i zintegrowania zakupionego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK, uwzględniając konieczność uzyskania w szkołach funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Z programu „Cyfrowa szkoła” w województwie mazowieckim skorzystało 50 szkół, które łącznie otrzymały dotację w wysokości ponad 5,5 mln zł.

 

Metryczka

21.03.2013
Data publikacji 21.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry