Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą

11 marca odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą”. Konferencja, poruszająca zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, adresowana była do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

http://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-7066_g.jpg11 marca odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą”. Konferencja, poruszająca zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, adresowana była do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wśród gości pojawili się m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. dr Stanisław Dawidziuk.

 
 

„W procesie wychowawczym kształtujemy osobowość młodego człowieka dla bezpieczeństwa w przyszłości” – podkreślił Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

http://www.kuratorium.waw.pl/userfiles/images/bezpieczenstwo%202%283%29.jpg 

Prelegenci, reprezentujący m.in. Komendę Stołeczną Policji, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Legionowie, przedstawili sposoby przeciwdziałania zagrożeniom oraz zakres współpracy oferowany szkołom w ramach edukacji bezpiecznych zachowań.Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 


Metryczka

12.03.2013
Data publikacji 12.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry