Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kwestionariusz monitorowania Bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kwestionariusz monitorowania Bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza monitorowania Bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych.Monitorowanie zaplanowane jest w terminie od 11 do 22 marca 2013 r. i obejmuje wszystkie przedszkola, szkoły i placówki woj. mazowieckiego.

Warszawa, 2013-02-28

 

ZSE.5533.18.2013.CZ

 

Dyrektorzy

przedszkoli, szkół i placówek

woj. mazowieckiego

 

 

 

          Szanowni Państwo,

 

zgodnie z planem pracy Specjalistycznej Grupy Zadaniowej ds. bezpieczeństwa w szkole, działającej w ramach Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Realizacji Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”, proszę wszystkich Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego, o wypełnienie kwestionariusza monitorowania Bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych zamieszczonego w wersji elektronicznej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/bhp.

 

Monitorowanie zaplanowane jest w terminie od 11 do 22 marca 2013 r. i obejmuje wszystkie przedszkola, szkoły i placówki woj. mazowieckiego.

 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                              z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                         Mariusz Dobijański

                                                              Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Metryczka

11.03.2013
Data publikacji 11.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesław Ziemniak
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry