Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

W dniu 27 marca 2013 r. w godz. 10:00 – 14.30 w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, odbędzie się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego województwa mazowieckiego.

                                                                                                                           Warszawa, 8 marca 2013 r.ZSE.0230.4.2013.MZ                                                                       Dyrektorzy

poradni psychologiczno-pedagogiczych

województwa mazowieckiego


Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

W dniu 27 marca 2013 r. w godz. 10:00 – 14:30 w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, odbędzie się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego województwa mazowieckiego.

Celem konferencji będzie w szczególności analiza rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199) oraz realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zapraszam na konferencję nie więcej niż dwóch przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zapisy na konferencję odbywać się będą drogą elektroniczną. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: poradnie@kuratorium.waw.pl do dnia 25 marca 2013 r.

Program konferencji w załączeniu.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Karol Semik

 

Pliki do pobrania

Metryczka

08.03.2013
Data publikacji 08.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzenna Zaleska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry