Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczął się (7 marca) XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2013. Celem debaty pt.: „Warszawska edukacja wobec wyzwań umiędzynarodowienia i potrzeb rynku”, która poprzedziła uroczyste otwarcie salonu, było zaprezentowanie działań i inicjatyw na rzecz umiędzynarodowienia stołecznych szkół i uczelni oraz dopasowania ich ofert do potrzeb rynku pracy.

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczął się (7 marca) XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2013. Celem debaty pt.: „Warszawska edukacja wobec wyzwań umiędzynarodowienia i potrzeb rynku”, która poprzedziła uroczyste otwarcie salonu, było zaprezentowanie działań i inicjatyw na rzecz umiędzynarodowienia stołecznych szkół i uczelni oraz dopasowania ich ofert do potrzeb rynku pracy. W dyskusji udział wzięli m.in. Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, JM prof. Marek Krawczyk - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich) oraz przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządów lokalnych.


Ekspozycji polskich i zagranicznych uczelni (m.in z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec) oraz szkół ponadgimnazjalnych towarzyszyć będzie, jak co roku, bogaty program spotkań, prezentacji i warsztatów. Eksperci z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie przybliżą zainteresowanym najważniejsze zagadnienia związane z tegoroczną maturą. Młodzież  będzie miała również okazję do uzyskania profesjonalnej pomocy w budowaniu ścieżki kariery.Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2013 będzie czynny dla zwiedzających w dniach 7-9 marca.

Więcej informacji na www.salon.perspektywy.pl.
 

Metryczka

07.03.2013
Data publikacji 07.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry