Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowało polską wersję publikacji Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowało polską wersję publikacji Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom, która w sposób przystępny, jako materiał edukacyjny, może odegrać ważną rolę w kształtowaniu postaw społecznych u dzieci, mających wpływ na przyszłe, dorosłe życie.
 
Publikacja dostępna jest w formie elektronicznej na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl  
 
Mając na uwadze cel, którym jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez inne osoby niepełnosprawne na równi z innymi obywatelami, uprzejmie proszę
o upowszechnianie jej zapisów wśród pedagogów, jak również dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
 
 
                                                                                                z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                                                  /-/
                                                                                                                    Mariusz Dobijański
                                                                                                          Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 

Metryczka

04.03.2013
Data publikacji 04.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Rek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry