Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013

W dniu 7 marca 2013r. rozpocznie się XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013. Impreza ma na celu pomoc uczniom w wyborze swojej ścieżki edukacji i kariery. Salon Edukacyjny otworzy debata panelowa pt. „Warszawska edukacja wobec wyzwań umiędzynarodowienia i potrzeb rynku pracy”, w której uczestniczyć będzie m.in.: Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty

W dniu 7 marca 2013r. rozpocznie się XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013. Impreza ma na celu pomoc uczniom w wyborze swojej ścieżki edukacji i kariery. Liceum czy technikum? Studia w Polsce czy za granicą?

Tegoroczny Salon otworzy debata poświęcona warszawskim odpowiedziom na wyzwania współczesnej edukacji, która z pewnością przyczyni się do uświadomienia młodym ludziom znaczenia ich edukacyjnych wyborów i wskazanie im optymalnych rozwiązań, np. nowoczesnego kształcenia w poszukiwanych zawodach. W dyskusji panelowej pt. „Warszawska edukacja wobec wyzwań umiędzynarodowienia i potrzeb rynku pracy” uczestniczyć będą: Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, władze Warszawy, rektorzy stołecznych uczelni, reprezentanci WUP, organizacje pracodawców, dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Celem debaty jest pokazanie dotychczasowych działań (m.in. program „Study in Warsaw') oraz przedyskutowanie nowych inicjatyw na rzecz większego umiędzynarodowienia stołecznych szkół i uczelni oraz dopasowania ich oferty do potrzeb rynku pracy. Wymaga to współdziałania wielu instytucji, zaangażowanych w proces kształcenia, wspierających wybór zawodu i poszukiwanie pracy. Debata służyć będzie wymianie opinii, a w konsekwencji przygotowaniu długofalowego programu działań pod hasłem „Wybieraj z głową!”.

Debata została przygotowana wspólnie przez Konferencję Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW), Miasto Stołeczne Warszawa i Fundację Edukacyjną „Perspektywy'.

Zobacz: Program XIX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2013

Metryczka

01.03.2013
Data publikacji 01.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Skrzypek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Skrzypek
do góry