Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzież i filantropia - finał w Mińsku Mazowieckim - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Młodzież i filantropia - finał w Mińsku Mazowieckim

26 lutego w Mińsku Mazowieckim odbył się finał konkursu realizowanego w ramach projektu Fundacji dla Polski „Młodzież i filantropia”. Partnerem projektu jest m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty.

Aleksandra, Maryla, Milena, Natalia, Blanka i Paulina z klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim wygrały nagrodę główną w konkursie realizowanym w ramach projektu Fundacji dla Polski „Młodzież i filantropia”. Dzięki ich zaangażowaniu Stowarzyszenie „Koniczynka” otrzyma 5 tys. złotych na działalność statutową. Nagrodę odebrała Prezes Stowarzyszenia, Pani Ewa Gierat.

26 lutego podczas finału projektu pięć zespołów uczniowskich z klas 2a liceum i 3a gimnazjum zaprezentowało efekty swojej pracy. Ich zadaniem było przedstawienie wybranej organizacji pozarządowej działającej w lokalnej społeczności. Wcześniej, przez trzy miesiące realizowali projekt – poznali ideę filantropii, problemy społeczne swojej społeczności i możliwe sposoby ich rozwiązania, poszerzyli też wiedzę na temat współpracy w zespole i przygotowania prezentacji. Odwiedzili lokalne organizacje pozarządowe, zebrali materiały, przeprowadzili wywiady i przygotowali na ich temat prezentacje finałowe.

Obok Stowarzyszenia 'Koniczynka' uczniowie przybliżyli historię, specyfikę działania i potrzeby: Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Mińsku Mazowieckim, Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” oraz Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich nr 1009.

Projekt w Mińsku prowadzili nauczyciele Piotr Cetra i Marek Pałdyna, którzy podkreślali, że początki projektu były dość trudne, ale już po kilku pierwszych lekcjach między uczniami wywiązała się zdrowa rywalizacja i z dużym zaangażowaniem realizowali kolejne etapy projektu, aż do samego finału.

„Młodzież i filantropia” na Mazowszu

Szkoła z Mińska jest jedną z dziesięciu szkół na Mazowszu, które w roku szkolnym 2012/2013 biorą udział w projekcie „Młodzież i filantropia”. Kolejne finały projektu odbędą się w Ciechanowie, Kosowie Lackim, Grójcu, Płocku, Pułtusku, Warszawie i Radomiu. W każdej ze szkół uczniowie wygrają 5 tys. złotych dla lokalnej organizacji pozarządowej. Sponsorami nagród w tegorocznej edycji projektu są: Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA, Ambasada Indii, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oraz Praska Fundacja Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego.

Partnerami merytorycznymi projektu są: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej informacji na stronie www.mlodziezifilantropia.pl
 

Metryczka

27.02.2013
Data publikacji 27.02.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry