Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Badanie sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badanie sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DZE-3 - TSZ-045-115/09) uprzejmie informuję, że od 25 lutego do 8 marca 2013 r. będzie przeprowadzone badanie dotyczące sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę.

                                                                                                                     Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r.
 
 

SNP.5534.4.2013.AB


 

 
Dyrektorzy  
przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego,
szkół podstawowych,
gimnazjów,
liceów ogólnokształcących,
techników,
zasadniczych szkół zawodowych
 
 
 
Szanowni Państwo,
w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DZE-3 - TSZ-045-115/09) uprzejmie informuję, że od 25 lutego do 8 marca 2013 r. będzie przeprowadzone badanie dotyczące sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę. Na stronie www.men.gov.pl/ankieta znajduje się ankieta monitorująca, o wypełnienie której zostaną poproszeni Dyrektorzy 10% przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół. Wskazani Dyrektorzy otrzymają szczegółowe informacje wraz z instrukcją wypełniania elektronicznej ankiety.

Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska
 

Metryczka

22.02.2013
Data publikacji 22.02.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska
do góry