Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotyczy: projektu Information and Communications technology (ICT) for Inclusion (Nowoczesne technologie w edukacji włączającej) - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dotyczy: projektu Information and Communications technology (ICT) for Inclusion (Nowoczesne technologie w edukacji włączającej)

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo nr DZSE-WSPE-EN-045-2/13 z dnia 10 stycznia 2013r. proszę o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego projektu Information and communication technology (ICT) for Inclusion (Nowoczesne technologie w edukacji włączającej), realizowanego przez Europejską Agencję na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, której członkiem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Warszawa, dn. 15 stycznia 2013 r.
ZIN. 5534.4.2013.MA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiegodotyczy: Projektu Information and Communications technology (ICT) for Inclusion (Nowoczesne technologie w edukacji włączającej).


Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo nr DZSE-WSPE-EN-045-2/13 z dnia 10 stycznia 2013r. proszę o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego projektu Information and communication technology (ICT) for Inclusion (Nowoczesne technologie w edukacji włączającej), realizowanego przez Europejską Agencję na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, której członkiem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Uprzejmie proszę o przekazanie propozycji przykładów innowacyjnych praktyk w stosowaniu ICT szkół prowadzących edukację włączającą (sekcja nr 3 kwestionariusza).
W celu przekazania w/w informacji należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem:

www.kuratorium.waw.pl/ankieta/TiK

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2013 r. do godz. 16.00.
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

15.01.2013
Data publikacji 15.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry